తొలిసారిగా వ్యవసాయ కోపరేటివ్ సొసైటీ వెబ్ పోర్టల్.. !

KTR

దేశంలోనే సొంత వెబ్ పోర్టల్ కలిగిన ప్రాథమిక వ్యవసాయ కోపరేటివ్ సొసైటీ గా పోతుగల్ మారబోతున్నది. సిరిసిల్ల జిల్లా పోతుగల్ ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సొసైటీ  వెబ్ …

Read more