ఓటర్ ఐడితో ఆధార్ అనుసంధానం.. ఇది సాధ్యమయ్యే పనేనా.. !!

Voter-Aadhar_newsmart9

ఓటర్ ఐడితో ఆధార్ అనుసంధానం : కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి ప్రతి విషయంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది. ఇందులో భాగంగానే …

Read more