భారత్ – జపాన్ ల 5జి ఒప్పందం.. Hauwei కి కోలుకోలేని దెబ్బ..

HAUWAI 5g 1

చైనా నానాటికీ ప్రపంచ శత్రువుగా మారిపోతోంది. ఇప్పటికే భారత్ సరిహద్దు దేశాలతో కుస్తీ.. ఉగ్రవాద దేశాలతో దోస్తీ .. కరోనా వ్యాప్తి మూలంగా కమ్యూనిస్టు దేశంతో అన్ని …

Read more